top of page

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini açık ve anlaşılır şekilde ortaya koymak maksadıyla düzenlenmiştir.

Üye, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle; ve ilgili Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi’ni de onayladığı takdirde, sözleşme konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu ve sözleşmede belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1-Hizmet Sağlayıcının Bilgileri

Unvanı            : AKOA BİLİŞİM TİCARET REKLAM LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No       : 0032055452400001

Adresi             : Kartaltepe Mah. Ruşenbey Sk. No:5/6 Bakırköy İstanbul

Telefon           : +90 535 541 96 23

Web                : https://www.akoa.com.tr/

E-Posta          : akoabilisimreklam@gmail.com

2- Üye/Müşteri Bilgileri

Adı/Soyadı      : .................... 

TC Kimlik No    : .................... 

Adresi              : .................... 

Telefon            : .................... 

E-Posta           : ....................

3- Hizmetin Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri

Sözleşmeye konu hizmet; https://www.akoa.com.tr/ sitesi ve/veya Hizmet Sağlayıcı tarafından uygun başkaca bir platform üzerinden satışa sunulan her nevi online eğitim materyalidir.

Üye, sitede kendisine sunulan online eğitimlerden ve içeriklerden kendisi için uygun gördüğünü seçmiş olup, internet sitesinde ilgili içerik için belirlenen tarihte hizmetin ifa edileceğini bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir. Üye satın almayı gerçekleştirdiği an satın almış olduğu online eğitim kendisi için erişime açılacaktır.

Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedeller yalnızca kredi kartı veya Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen diğer sanal ödeme yöntemleri ile ödenebilir. Üye, site üzerinden satın alma işlemi yaptığı sırasında gerekli bilgileri doldurduktan sonra, kendisine ödeme yapmak üzere tercih etmesi için ödeme seçenekleri sunulacaktır. Üye, bu ödeme seçeneklerinden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır.

Hizmet Sağlayıcı, sitede oluşabilecek sistem problemlerinden kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Böyle bir durumda Üye’nin fazla ödeme yapması halinde gerekli düzeltmeler yapılarak fazla ödemelerde iade politikası uyarınca ödenen fazla kısım Üye’ye iade edilecektir.

 

Hizmet Sağlayıcı, sözleşmeye konu hizmetler ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin ifasını ve sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

4- Cayma Hakkı

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesinin (ğ) maddesine istinaden; elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkının istisnaları arasında sayılmaktadır. İşbu sözleşme kapsamında online eğitimin satış işlemi gerçekleştikten sonra elektronik ortamda anında erişime açıldığı ve ifa edildiği nazara alındığında hizmetlerin iadesi veya tekrar satışı mümkün olmadığı için işbu sözleşmeye konu hizmetler hakkında da cayma hakkı kullanılamaz.

5- İhtilafların Çözümü

İşbu Ön Bilgilendirme Forumu ve dayanak sözleşmeye istinaden taraflar arasında ortaya çıkacak sorunlar öncelikle sulh ile çözülmeye çalışılacaktır. Aksi durumda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde İstanbul Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya İstanbul Merkez Tüketici Mahkemesi ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Üye, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu üyeliğin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

bottom of page