top of page
akoa 2.jpg
akoa 2_edited.jpg

HAKKINDA

AKOA, bireylerin potansiyellerine ulaşmalarını sağlacak sosyal bir öğrenme ortamı oluşturarak geleneksel eğitim sistemini desteklemeyi hedefleyen online bir platformdur. Amacı, genç yetişkinlerin 21. yüzyılda iyi bir yaşam deneyimi sürmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Pozitif bir eğitim anlayışı ile hazırlanan eğitim modülleri, akademik başarının ötesinde bir vizyonla tasarlanmakta ve iyi bir yaşam deneyimini desteklemeye odaklanmaktadır. Eğitim modülleri, örgün eğitimin yerine geçmeyi değil, örgün eğitimi desteklemeyi ve daha verimli hala getirmeyi hedefler.

 

2021 Ocak ayından beri binlerce gence çeşitli çevrimiçi platformlar aracılığıyla yol gösterici eğitim çalışmaları yapan "Aylık Çalışma Grubu" 2021 Eylül itibariyle artık kendi platformu olan akoa.com.tr ile yoluna devam etmektedir.

 

Bugüne kadar 6 farklı eğitim modülüyle 4000’den fazla genç yetişkine gelişim odaklı ve ulaşılabilir eğitimler sağlayan  "Online Gelişim Grubu" daha çok bireyin yolunu aydınlatmayı hedeflemektedir.

bottom of page