top of page

Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi

Madde-1 Hizmet Sağlayıcı

Unvanı            : AKOA BİLİŞİM TİCARET REKLAM LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No       : 0032055452400001

Adresi             : Kartaltepe Mah. Ruşenbey Sk. No:5/6 Bakırköy İstanbul

Telefon           : +90 535 541 96 23

Web                : https://www.akoa.com.tr/

E-Posta          : akoabilisimreklam@gmail.com

ÜYE 

Adı/Soyadı      : .................... 

TC Kimlik No : .................... 

Adresi             : .................... 

Telefon            : .................... 

E-Posta           : ....................

Madde 2 - Tanımlar

2.1. Site/Platform: Üyelerin, Hizmet Sağlayıcı tarafından satışa sunulan hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkân sağlayan, Hizmet Sağlayıcıya ait https://www.akoa.com.tr/ alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ifade eder.

2.2. Hizmet Sağlayıcı: AKOA BİLİŞİM TİCARET REKLAM LİMİTED ŞİRKETİ; bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerin satımını ve pazarlamasını kendisine ait internet sitesi vasıtasıyla ve/veya mobil ortamlarda ve/veya telefon görüşmeleri vasıtasıyla vs. yapan tüzel kişidir

2.3. Üye: İş bu sözleşmedeki şartları ile sitede yer alan site, gizlilik ve çerez politikalarını kabul ederek, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait sitedeki hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, HİZMET SAĞLAYICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sunduğu mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.

2.4. Online Eğitim: Bireylerin potansiyellerine ulaşmalarını sağlamaya yönelik sosyal bir öğrenme ortamı oluşturarak geleneksel eğitim sistemini desteklemeyi hedefleyen, özellikle gençlere iyi bir yaşam deneyimi sürmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik her türlü öğretici faaliyettir. Online Eğitim, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait teknik altyapı ile stüdyo ortamında ya da doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmiş, dijital teknoloji de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla canlı ve farklı zamanlı yayın için kaydedilen/kaydedilecek olan videolar ile sağlanabilir.

2.5. Yayın: HİZMET SAĞLAYICI’ya ait teknik altyapı ile meydana getirilen ve tüm hakları HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olan, Üye’nin HİZMET SAĞLAYICI’ya ait web sitesine/platforma kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak eş zamanlı (canlı/online) veya farklı zamanlı (offline) yayın ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan eğitim içeriğidir.

Madde 3 - Konu

3.1. İşbu sözleşmenin konusu, ÜYE’nın HİZMET SAĞLAYICI’ya ait https://www.akoa.com.tr/ ve/veya başka domain adresi veya uygulama üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri belirtilen hizmetin satışı ve sağlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI'nın unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Hizmet Sağlayıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmet sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. https://www.akoa.com.tr/ sitesinde yer alan tüm açıklamalar, site politikası, gizlilik politikası ve çerez politikası işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve ÜYE bu sözleşmeyi onaylamakla sayılan metinleri de okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Madde 4 - Üyelik ve Üye Olma Şartları

4.1. İşbu sözleşme uyarınca siteye/platforma üye olmak isteyenler, kimlik bilgilerini, HİZMET SAĞLAYICI  tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilen alanlara girdikten sonra, ilgili eğitim modülüne göre belirlenen ödeme biçimini seçerek bedelini ve/veya eğitim ücretini ödemeyi kabul ederler. ÜYE; yürürlükteki mevzuata, işbu sözleşmeye, sitede yer alan site, çerez ve gizlilik politikalarına ve diğer tüm kurallara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. ÜYE olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. HİZMET SAĞLAYICI’nın üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yetkisi ve yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış verilmesi durumunda, üyelik süreci tamamlanmamış olacak ve olası bir ihtilaf durumunda HİZMET SAĞLAYICI’nın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Üyelerin site/platform üzerinden gerçekleştirecekleri tüm faaliyetler (birbirleri ile iletişim dahil) bakımından tüm sorumluluk kendilerine aittir. Ayrıca bir sebepten üyelik sözleşmesi fesih edilerek veya feshedilmeden, üyeliği durdurulmuş veya tamamen yasaklanmış kişilerin de üye olmaları HİZMET SAĞLAYICI tarafından engellenebilir. Başvuru sahipleri, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 5 - Satın Alma ve Ödeme Prosedürü

5.1. ÜYE, üyelik işlemlerini tamamlandıktan sonra, satın alacağı online eğitimi HİZMET SAĞLAYICI’nın altyapının uygunluğuna göre Kredi Kartı ile veya banka havalesi ile satın alabilir. HİZMET SAĞLAYICI ödeme işlemi için aracı kuruluşlardan faydalanabilir. Satın alma işlemi; ÜYE’nin, HİZMET SAĞLAYICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren hizmeti, site üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve hizmetin bedelini ödemesiyle gerçekleşir.

5.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ve ÜYE tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için HİZMET SAĞLAYICI’nın herhangi bir ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi ile çalışması halinde; HİZMET SAĞLAYICI ile ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi arasında imzalanan sözleşme hükümleri işbu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği HİZMET SAĞLAYICI yerine ödeme kuruluşunca ve/veya 3. kişi tarafından ifa edilecek işler sebebiyle doğrudan ilgili ödeme kurulusu ve/veya 3. kişi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI’nın hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.3. HİZMET SAĞLAYICI, ÜYE’dan başka ödeme şekilleri ile ödeme yapmasını talep ederse veya ileride bu imkânı ÜYE’ya sunarsa, ödeme HİZMET SAĞLAYICI’nın belirlediği diğer ödeme seçenekleri aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.

5.4. HİZMET SAĞLAYICI, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanır. ÜYE hizmeti almayı kabul etmesi ile birlikte aynı anda veya taksitle ödemeyi yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenen bedelleri KDV dâhil ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 6 - Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

6.1. ÜYE, siteye üye olduktan sonra, işbu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı online eğitimin; özellikleri, tüm vergiler dahil satış bedeli, miktarı, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde ÜYE tarafından satış öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Taraflarca anlaşılan hizmet bedeli ÜYE tarafından HİZMET SAĞLAYICI’nın belirttiği yöntem ile ödenmek zorundadır. Başkaca bir şekilde veya başkaca hesaba ödenen paralar için HİZMET SAĞLAYICI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.3. Canlı yayınlar için hizmetlerin kullanım zamanları HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenen bir müfredata (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/haftada-günde kaç saat vs.) uygun olarak devam ettirilir. HİZMET SAĞLAYICI’nın müfredatta ve diğer tüm online eğitim içeriğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. ÜYE’nın belirlenen saatlerde hizmetten faydalanması için doğru kullanıcı adı ve şifresi ile siteye bağlanarak giriş yapması gerekmektedir.

6.4. ÜYE, satın almış olduğu online eğitimden kusursuz şekilde yararlanmak için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını kullanmakla yükümlüdür. Bu anlamda ÜYE’dan kaynaklanan yazılımsal ya da donanımsal eksiklik veya arızalar sebebiyle HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.

6.5. ÜYE, satın almış olduğu online eğitiminin satın alındığı an itibariyle erişime açılması sebebiyle (aynı zamanda satış bedelini, tüm satış şartlarını ve işbu sözleşmeyi kabul ederek hizmeti sipariş ettiği için) siparişin iptali mümkün değildir. Ayrıca ÜYE sipariş ettiği hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. Yine ÜYE’nın satın aldığı hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI’dan bedel farkı iadesi talep etmesi de mümkün değildir.

6.6. Hizmetin tesliminden sonra ÜYE’ya ait kredi kartının ÜYE’nın kusurundan kaynaklanan ve/veya kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ÜYE’ya aittir.

Madde 7 - Hizmet Sağlayıcının Hak ve Yükümlülükleri

7.1. HİZMET SAĞLAYICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat hatası ve yanlışlıklarından HİZMET SAĞLAYICI sorumlu değildir. Buna istinaden HİZMET SAĞLAYICI, sitedeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından da sorumlu değildir. Sistem hatalarından kaynaklı olarak ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI'dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

7.3. Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, salgın hastalık, pandemi, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, HİZMET SAĞLAYICI’nın makul kontrolü dışındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde, HİZMET SAĞLAYICI, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, HİZMET SAĞLAYICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HİZMET SAĞLAYICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

7.4. HİZMET SAĞLAYICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ÜYE veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolay HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. HİZMET SAĞLAYICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3. kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz.

7.5. ÜYE tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya aksi yönde beyanda bulunulmadığı sürece, ÜYE’ya e-posta, SMS vs. elektronik haberleşme araçlarıyla iletiler gönderilebilecektir.

7.6. Sözleşmeye aykırılık hallerinde HİZMET SAĞLAYICI’nın her türlü zararının tazminini talep hakları saklıdır. ÜYE’nın, işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde HİZMET SAĞLAYICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. HİZMET SAĞLAYICI, fesih dışında ÜYE’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.

7.7. Sitenin HİZMET SAĞLAYICI tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması halinde, işbu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermiş sayılır. HİZMET SAĞLAYICI işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye hakkı saklıdır.

Madde 8 - Cayma Hakkı

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesinin (ğ) maddesine istinaden; elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkının istisnaları arasında sayılmaktadır. Bu itibarla niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz. İşbu sözleşme kapsamında online eğitimin satış işlemi gerçekleştikten sonra elektronik ortamda anında erişime açıldığı ve ifa edildiği nazara alındığında hizmetlerin iadesi veya tekrar satışı mümkün olmadığı için işbu sözleşmeye konu hizmetler hakkında da cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 9 - Gizlilik

9.1. HİZMET SAĞLAYICI, ÜYE’ya ait edindiği kişisel bilgileri, işbu sözleşmenin ifası için ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işleyecek, saklayacak ve 3. kişilerle paylaşacaktır. Bu husus ve sitede paylaşılan gizlilik politikası ÜYE tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir. 

9.2. Kredi kartı bilgileri HİZMET SAĞLAYICI tarafından kesinlikle saklanmaz. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılacaktır.

Madde 10 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, İstanbul Merkez Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page